Baròmetre de l’ús del català a Internet – juliol 2015

  • L’informe sobre la situació de la llengua constata la necessitat de centrar la política lingüística en la millora de l’ús social del català (Font: IEC-Xarxa Cruscat i Plataforma per la Llengua).
  • La llengua catalana manté el seu poder d’atracció malgrat els canvis demogràfics dels […]